افق

یوسف شیردژم

دوبیتی

     یک دوبیتی :      اگه از من کنی یادی ، درسته  به فکر دردم افتادی ، درسته    تو دستت نوشداروی من اما  سر وقت خودش دادی ، درسته     چاپ ... ادامه مطلب
/ 98 نظر / 64 بازدید
دی 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
1 پست